Our Placements

FOR ENQUIRY CALL 24X7
  • +91 6291 888 560
07
Nandan Kumar

Wiper – Nili Ocean (Gulf)

09
Sarfaraz Kolya Mohammad

2nd Officer – British Marine

05
Shivanand Malage

Ordinary Seaman – Nili Ocean (Gulf)

03
Kiran Kumar Chera

TME – Syang yang Shiping (Malasiya)

08
Kalgonda Mhesh Babu Rao

Ordinary Seaman – (Gulf)

06
Santosh Ravindar Shastre

Ordinary Seaman – (Gulf)

04
Rupesh Kumar

Ordinary Seaman – Appolo Shipping (Malasiya )